Algemene Voorwaarden

Gegevens bewaren en verwerken
Peperwork Producties bewaart en verwerkt gegevens van websitebezoekers die het contactformulier invullen. 

We bewaren en verwerken alleen je voornaam, achternaam, telefoonnummer
en e-mailadres. Andere bijzondere persoonsgegevens bewaren
en verwerken we niet. 

Voor welk doel bewaren en verwerken we je gegevens?
We gebruiken je gegevens alleen om contact op te nemen en te onderhouden, bijvoorbeeld voor overleg over samenwerking of een concrete opdracht,
of voor het sturen van onze nieuwsbrief. 

Niet voor andere doeleinden
We gebruiken je gegevens nooit voor andere doeleinden, zoals het
aanbieden van producten of diensten via direct mail. Ook geven we nooit persoonsgegevens door aan derden. In onze website analyse (aantallen bezoekers) worden ook geen persoonsgegevens opgeslagen. De enige uitzondering die we maken voor het doorgeven van persoonsgegevens
is als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld in het kader van
een politieonderzoek.

Waar en hoe lang bewaren we je gegevens?
Als je het contactformulier invult, komen je gegevens terecht in ons e-mailarchief dat gekoppeld is aan onze website. Daar bewaren we je gegevens zo lang als nodig is om je vraag te kunnen beantwoorden of je op een andere manier van dienst te zijn. 

Gegevens inzien, veranderen, verwijderen
Je hebt het recht om je gegevens die we bewaren op te vragen, te laten veranderen of te laten verwijderen. Overigens ben je niet verplicht ons contactformulier te gebruiken. Je kunt ons ook mailen op info@peperwork
of bellen op telefoonnummer +31 (0)6 265 904 76.

Afmelden nieuwsbrief
Wil je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangen? Dan kun je je eenvoudig afmelden via de afmeldknop bij de nieuwsbrief of via het contactformulier.
Je kunt ook een mail sturen naar info@peperwork.nl

Akkoordverklaring 
Blijf je gebruikmaken van onze diensten? Dan bevestig je automatisch ons nieuwe privacybeleid en ga je akkoord met de vernieuwde regels. 

Klachten
Als je klachten hebt over de manier waarop we met je gegevens omgaan,
kun je die melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.